Güncel Karbondioksit ve Metan Seviyeleri

Güncel karbondioksit ve metan seviyeleri veriliyor ve metanın küresel ısınma için önemine değiniliyor.