Category: İklim Değişikliği

Atmosferde artan karbondioksit miktarı, protein, vitamin ve elementsel besin gibi değerleri tarım bitkilerinde düşürüyor. […]

İklim değişikliği bitkileri ve tarımı nasıl etkiliyor ve bunu bilmek neden önemli? Cevap, sanıldığından daha karmaşık. […]

Tarım verimini arttırmamız gerektiği iddiası ne kadar doğru? Et üretiminin tarımsal ve ekolojik bedeli nedir? Bilimsel makaleler neden büyümeci ideolojiye karşı kör? […]

Ozon tabakasının işlevi tam olarak nedir? Morötesi ışık nasıl bir şey? Ozon tabakası, iklim değişikliğine göre nasıl değişecek? […]

Küresel ısınmayla beraber artan sıcaklık, buğdayda verimi düşürüyor. Peki farklı buğday tipleri bu sıcaklık stresine nasıl cevap veriyor? […]

Küresel ısınmayla beraber gittikçe artan bir olgu olan kuraklığın, bitkiler üzerinde yarattığı etkiler anlatılıyor ve bunun tarıma yansımasından bahsediliyor. […]

Hayat kalitemiz için önemli sosyal eşikleri karşılarken, bizi ekolojik çöküşe götürmeyecek bir hayat mümkün mü? […]

Ekin veriminin düştüğü ve fiyatların artacağı iddiaları doğru mudur? […]

“Bilim insanları, Yerküre’nin en büyük karbon havuzlarından birisinin değişerek bir karbon salıcısına dönüşmesinden uzun süredir korkuyordu. Bu süreç, ne yazık ki, başladı.” […]

Avusturalya yangınları çok konuşuldu. Peki iklim değişikliği bu yangınlara ne kadar katkı yaptı? Yanıt zannettiğiniz kadar basit değil. […]